Chow Chow Vereniging Holland

Chow Chow Vereniging Holland

De Chow Chow Vereniging Holland (CCVH) is de tweede rasfokkerijvereniging van Chow-Chows in Nederland en opgericht in 2013. 

De CCVH is sinds de oprichting lid van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland (Raad van Beheer) en in de Fèdèration Cynologique Internationale (FCI).

De belangrijkste taken die CCVH zichzelf heeft gesteld en die in haar statuten zijn vastgelegd, zijn onder meer:

  • het ras in Nederland in stand te houden, waar mogelijk te verbeteren en het fokken op verantwoorde wijze te bevorderen
  • Gezondheid en welbevinden - zorg voor dierenwelzijn
  • Naleving en monitoring van fokrichtlijnen, waarbij waarbij uitbreiding van de genenpoule, gezondheid, karakter en uiterlijk van het ras en van de individuele hond een even hoge prioriteit hebben
  • Registratie van Chow-Chow fokkers en vrienden; liefhebbers van de Chow Chow nader tot elkaar te brengen
  • Leden adviseren en ondersteunen over alle aspecten van houden en fokken
  • Promoten van hondenshows

De CCVH adviseert haar leden over het correct houden en verzorgen van hun Chows en zij geeft advies en tips over voeding en opvoeding. 

De gehoorde mening dat de CCVH alleen fokkers omvat, is gebaseerd op een misverstand. De fokkers zijn in de minderheid en bestaat uit slechts een 10-tal leden. De overgrote meerderheid zijn geliefden die contact zoeken en uitwisselen met gelijkgestemde mensen. Vanwege hun uitgebreide ervaring hebben de fokkers en houders de taak om de beginners waardevolle tips te geven voor het opvoeden, houden en verzorgen van hun Chow-Chow.

De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland organiseert regelmatig speciale shows op internationale fokshows, die worden gehouden onder het beschermheerschap van de Raad van Beheer/ FCI. De eigen speciale Club Show vindt eenmaal per jaar plaats.

Wij zijn lid van de CCVH en nemen regelmatig deel aan evenementen georganiseerd door de CCVH en Raad van Beheer.

Klik hier voor meer informatie over de CCVH: Chow Chow Vereniging Holland (CCVH)

 

Popular Tags

Blue Flower