Nederlandse Chow Chow Club

Nederlandse Chow Chow Club
Kenniscentrum en ontmoetingspunt voor het ras

De Nederlandse Chow Chow club (NCCC) is de oudste rasfokkerijvereniging van Chow-Chows in Nederland en opgericht op 26 oktober 1941.

De NCCC is sinds 1943 lid van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland (Raad van Beheer) en in de Fèdèration Cynologique Internationale (FCI).

De belangrijkste taken die NCCC zichzelf heeft gesteld en die in haar statuten zijn vastgelegd, zijn onder meer:

  • Het ras zuiver houden
  • Gezondheid en welbevinden - zorg voor dierenwelzijn
  • Naleving en monitoring van fokrichtlijnen
  • Registratie van Chow-Chow fokkers en vrienden
  • Leden adviseren en ondersteunen over alle aspecten van houden en fokken
  • Promoten van hondenshows

De NCCC adviseert haar leden over het correct houden en verzorgen van hun Chows en zij geeft advies en tips over voeding en opvoeding.
Hun fokkers onderwerpen zich niet alleen aan de VDH fokreglementen, maar ook aan de soms zelfs nog restrictievere eisen van de NCCC fokreglementen. Het is duidelijk dat op winst gerichte hondenfokkerij onder dergelijke omstandigheden niet onder de NCCC-reglementen kan plaatsvinden.
De fokleden worden ondersteund door ervaren rasfokkers bij alle vragen over fokevenementen.

De gehoorde mening dat de NCCC alleen fokkers omvat, is gebaseerd op een misverstand. De fokkers zijn in de minderheid en bestaat uit slechts een 20-tal leden. De overgrote meerderheid zijn geliefden die contact zoeken en uitwisselen met gelijkgestemde mensen. Vanwege hun uitgebreide ervaring hebben de fokkers en houders de taak om de beginners waardevolle tips te geven voor het opvoeden, houden en verzorgen van hun Chow-Chow. Een NCCC-Clublidmaatschap wordt daarom aanbevolen.

De Raad van Beheer organiseert regelmatig speciale shows op internationale fokshows, die worden gehouden onder het beschermheerschap van de Raad van Beheer/ FCI. De eigen speciale Club Show, en Jonge Hondendag, vinden eenmaal per jaar plaats. Een clubhoogtepunt dat ook veel buitenlandse Chow-vrienden naar Nederland trekt, omdat de titel 'Clubwinnaar' erg populair is.

Wij zijn lid en club-fokker van de NCCC en nemen regelmatig deel aan evenementen georganiseerd door de NCCC en Raad van Beheer.

Klik hier voor meer informatie over de NCCC: Nederlandse Chow Chow Club (NCCC)

 

Popular Tags

Blue Flower