Der Chow-Chow-Club in Deutschland (CCiD) e.V.

CCiD

De Chow Chow Club in Deutschland (CCiD) e.V. is een van de twee rasverenigingen binnen de VDH die alleen voor het Chow-Chowras zorgen.
De CCiD verdeeld haar leden in twee nationale groepen (Noord en Zuid). De buitenlandse leden zijn gegroepeerd in een buitenlandse groep. De CCiD wordt gezien in grootte, de kleinere club, maar ziet het voordeel van persoonlijke benaderin van haar leden.

De CCiD adviseert haar leden over het correct houden en verzorgen van hun Chows en geeft tips over voeding en opvoeding.
De aangesloten rasfokkers zijn niet alleen onderworpen aan de VDH-fokreglementen, maar ook aan de soms restrictievere CCiD-fokreglementen. Het is duidelijk dat onder dergelijke omstandigheden winstgericht fokken van honden geen plaats kan vinden onder de CCiD / VDH richtlijnen.
De rasfokkers worden begeleid door ervaren rashouders bij alle vragen over fokevenementen.

De vaak gehoorde mening dat alleen speciale fokkers tot een speciale hondenclub behoren, is op een fout gebaseerd. De rasfokkers zijn veruit de minderheid van het ledenbestand. Het veel grotere deel bestaat uit liefhebbers die op zoek zijn naar contact en uitwisseling met gelijkgestemde mensen. Voor dit doel biedt de CCiD sociale evenementen aan om de vriendelijke interactie van haar leden te bevorderen.

De CCiD neemt regelmatig speciale shows over op internationale fokshows, die worden gehouden onder het beschermheerschap van de VDH. Één speciale rassenshow, de clubshow, vindt eenmaal per jaar plaats. Een clubhoogtepunt dat ook veel buitenlandse chowvrienden naar Duitsland trekt, omdat de titel 'Clubwinnaar' erg populair is.

De CCiD houdt haar eigen stamboek bij, dat alle fokrelevante gegevens van een jaar bevat. Daarnaast geeft zij clubeigen-stambomen uit voor alle puppy's die zijn geworpen onder de bij de CCiD ibgeschreven Chows.

Wij zijn een buitenlands lid bij de CCiD en nemen regelmatig deel aan evenementen georganiseerd door de CCiD.

Klik hier voor meer informatie over de CCid: Chow Chow Club in Deutschland (CCiD) e. V.

Popular Tags

Blue Flower